SepangOnline

Friday, September 08, 2006

Agenda Ekonomi Baru berkonsep Kepedulian Rakyat

Malaysia Today

Di dalam pembentangan perbahasan RMK9 yang lalu, Presiden Parti Keadilan Rakyat yang juga ahli Parlimen Permatang Pauh, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail telah membentangkan satu agenda ekonomi yang cukup tuntas, yang dikenali sebagai Agenda Ekonomi Baru (AEB) bagi menggantikan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang jelas gagal mencapai matlamat sepenuhnya; gagal bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian ekonomi orang Melayu tetapi tidak releven untuk menjadi pemangkin dalam menjana ekonomi negara keseluruhannya.

Menurut Azizah lagi, atas nama Bumiputera, segelintir korporat kroni dan pemimpin politik pemerintah menjadi kaya-raya. Penumpuan kekayaan di kalangan mereka menimbulkan jurang sosio-ekonomi yang semakin parah. Namun, pemimpin parti pemerintah masih menyebarkan propaganda dengan menanamkan kebimbangan di kalangan rakyat bahawa nasib orang Melayu akan lebih buruk sekiranya DEB dihapuskan.

Sasaran 30% penguasaan ekonomi oleh Bumiputera dalam DEB ternyata gagal, kerana walaupun telah dilaksanakan selama 36 tahun, ia hanya mencapai setakat 18% sahaja. Harapan di dalam DEB indah di atas kertas tetapi kenyataannya sangat buruk sekali. DEB nampaknya lebih berjaya mematikan hasrat untuk melahirkan peniaga dan pengusaha yang tulen. Selain itu ia melebarkan lagi jurang pendapatan di antara wilayah, di antara kaum dan juga dalam tiap-tiap kaum, khususnya Melayu.

Azizah juga menyentuh mengenai kemiskinan. Kadar kemiskinan diakui sudah menurun, tetapi jurang di antara miskin dan kaya, semakin melebar.

Sejak krisis kewangan 1997, Malaysia sampai hari ini masih belum pulih sepenuhnya, apatah lagi untuk bangkit bersaing dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, China dan India. Negara semakin tertinggal jauh, terutama apabila dibanding pendapatan per kapita dan diukur dengan jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin.

Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) dua tahun lalu menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai jurang pendapatan antara golongan kaya-miskin yang paling lebar berbanding dengan negara-negara serantau. Nisbah perbezaan antara kaya-miskin di Malaysia ialah 22.1% manakala di Singapura 17.7%, Filipina 16.5%, Thailand 13.4% dan di Indonesia 7.8%.

Sebenarnya, jika garis kemiskinan dinaikkan mengikut taraf hidup terkini dan tidak dibekukan pada garis yang lama, kadar kemiskinan sebenar tidak akan serendah yang ditunjukkan sekarang.

Kemiskinan tidak mengenal kaum. Justeru, segala rancangan untuk membanteras kemiskinan hendaklah dilakukan secara adil dan ini dinyatakan secara tegas di dalam Agenda Ekonomi Baru.

Azizah menyeru agar orang Melayu tidak gusar dengan propaganda Umno bahawa tanpa DEB Melayu akan terpinggir, kerana hakikatnya, 70% golongan miskin adalah orang Melayu. Agenda Ekonomi Baru (AEB) akan menumpukan bantuan kepada golongan miskin dan ia melampaui batasan kaum. Nasib orang miskin bukan Melayu akan tetap dibela. Di sinilah konsep ”Kepedulian Rakyat” atau konsep ”Ekonomi yang Manusiawi” seharusnya diperkenalkan dan laksanakan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home